Polku maaseudulle -hankkeen tavoitteena on tehdä maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Maaseudulla tarvitaan työntekijöitä ja yrittäjiä. Maaseutu on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara tänään ja tulevaisuudessa. Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua siirtyessään kohti kestävää, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa taloutta ja yhteiskuntaa. Mittavat luonnonvarat ovat olennaisia maamme kilpailukyvylle ja sen kehittymiselle.